ماه: می 2020

بیانیه ایلگای اروپا در محکومیت حمله‌های اخیر دولت ترکیه علیه دگرباشان این ترکیه

«ما از ترکیه می‌خواهیم که به حقوق دگرباشان و رنگین‌کمانی‌ها احترام بگذارد. حقوق پایه‌ای این گروه را همانطور که در

Continue reading