دسته: دوجنسگرایی و دوجنسگراها

دوجنسگرایی همیشه هنجارها را به چالش کشیده است، حتی در دنیای کوییر 

بیایید ۵۰ امین سالگرد استون‌وال را بهانه‌ای برای پذیرش کامل طیف تفاوت‌ها و نیازهای‌مان قرار دهیم! پنجاهمین سالگرد استون‌وال یادآور

Continue reading

ناآگاهی مقامات قضایی درباره وضعیت پناهجویان دوجنس‌گرا، آنها را به ورطه مرگ می‌کشاند

در حالی که همجنس‌گرایان و ترنس‌ها اقبال بیشتری در پذیرش درخواست پناهجویی‌شان دارند، بسیاری از پناهجویان دوجنس‌گرا  به کشور مبدأ

Continue reading