طرح‌هایی از Paws of Pride برای ماه افزایش آگاهی درمورد دوجنسگراها