کوییرپارتی با زینب

زینب پیغمبرزاده، از سردبیران وبسایت دوجنسگرا مهمون کوییرپارتی در کوییرکده شده و از دلیل فعالیت‌هاش در زمینه دوجنسگرایی حرف می‌زنه.
به صفحه اینستاگرام کوییرکده هم حتماً سر بزنید.